Tradiční čínská medicína

Mgr. Judita Petriková

Terapeut tradiční čínské medicíny

737 434 346

MUDr. Rodion Schwarz

Atestovaný lékař, celostní medicína

226 205 438

Radka Halamková

Terapeut tradiční čínské medicíny

603 114 980

 

Jak probíhá terapie

1. Krok 

V případě, že máte zdravotní obtíže a nebyli jste zatím vyšetřováni pomoci západní medicíny, podstoupíte vstupní prohlídku u lékaře a, bude-li potřeba, naplánují se i odborná vyšetření (ultrazvuk, odběry krve apod.).

2.Krok 

Budete objednáni k terapeutovi tradiční čínské medicíny, kde absolvujete vstupní pohovor (diagnostiku) z pohledu TČM.

3.Krok

Po zhodnocení všech výsledků vyšetření Vám bude navržena optimální terapie.

4. Krok 

V průběhu terapie vždy probíhají konzilia mezi terapeuty a lékařem, kde se hodnotí průběh léčby a eventuální potřeba kontroly krve, popřípadě provedení dalších vyšetření.

 

"Tradiční čínská medicína, i když u nás tak bohužel není všeobecně vnímána, je podobně jako naše „západní“ vědou nesmírně exaktní – i když na jiné rovině. Skeptici ať si odpovědí na dvě základní otázky:


1. Mohl by neúčinný systém péče o zdraví přežít několik tisíciletí?


2. Začlenilo by množství univerzit nejen v Číně, ale po celém světě, včetně Severní Ameriky, Austrálie a Západní Evropy do své výuky obor, který by neodpovídal požadavkům dnešního člověka?

 

Co ty tisíce profesorů, jejich žáků a miliony (až miliardy) spokojených pacientů?"

Přijďte a vyzkoušejte jiný pohled na zdraví. Budeme se na Vás těšit.

" Komplexní péče, individuální přístup."  

Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy, Praha - západ, Tel: 226 205 438, e-mail: prilepska.ordinace@gmail.com, Foto: Attila Zinčák

  • Facebook - Bílý kruh