CRP

umožňuje kvantitativní stanovení CRP v séru, plazmě a plné krvi, měření CRP poskytuje informace pro detekci a vyhodnocení infekce, zánětlivých poruch a souvisejících onemocnění, také dále pomáhá v rozlišení mezi virovou a bakteriální infekcí, sledování účinku antibiotické léčby

Strep A

umožňuje detekci streptokokového antigenu skupiny A metodou fluorescenční imunochromatografie z krčních výtěrů

iFOB

je vysoce citlivý imunologický test určený k detekci a kvantitativnímu stanovení okultního krvácení ze vzorků lidské stolice, je určený pro včasný záchyt u pacientů s podezřením na krvácení z dolní části gastrointestinálního traktu včetně včasného záchytu nádorových onemocnění 

D-dimer

umožňuje kvantitativní stanovení kardiálního markeru D-dimeru metodou fluorescenční imunoanalýzy, tento test se provádí za účelem vyloučení hluboké žilní trombózy, plicní embolie a mrtvice

Troponin

imunochromatografický test pro detekci hladin srdečního troponinu I, který se zvyšuje při infarktu myokardu

HbA1c

slouží ke kvantitativnímu stanovení HbA1c v lidské kapilární nebo žilní plné krvi, využívá se k posouzení kompenzace a léčby diabetu

NT-proBNP

využívá se k posouzení kompenzace a léčby krevního tlaku a onemocnění srdce

Chřipka A/B

využívá se posouzení přítomnosti viru chřipky typu A a B v organismu

COVID 19 Ag

možňuje detekci antigenu COVID-19 metodou fluorescenční imunochromatografie z výtěru nosohltanu.

COVID 19 IgM/IgG

umožňuje stanovení přítomnosti krátkodobých a dlouhodobých protilátek proti COVID 19 z kapilární krve

EKG

neinvazivní metoda funkčního vyšetření elektrické aktivity myokardu

Glukometr

přístroj pro stanovení aktuální hladiny cukru v krvi

Oxymetr

měření hladiny saturace kyslíku v krvi

Otoskop

lékařský přístroj pro vyšetření bubínku a vnitřku vnějšího ucha

iPAD

disponující množstvím lékařských a pacientských aplikací pro snadnější vysvětlení a práci s pacientem

" Komplexní péče, individuální přístup."  

Haškova 783, 252 64 Velké Přílepy, Praha - západ, Tel: 226 205 438, e-mail: prilepska.ordinace@gmail.com, Foto: Attila Zinčák

  • Facebook - Bílý kruh